Menu
Home / 4. Overgang

Hoofdstuk 4 - Overgang

Als de ontwikkelaars een (deel)oplevering hebben gedaan is het tijd om alles te testen. Werkt alles zoals het bedoeld is en werken alle componenten goed samen?

Een fout die veel bedrijven maken is dat er te laat of te weinig wordt getest, waardoor het probleem wordt verschoven naar de eindgebruiker. Softwaretesten hoeft niet moeilijk te zijn, maar vergt wel een goede voorbereiding. Die voorbereiding hebben wij al gedaan in hoofdstuk 2: Detaillering. De ontwerpen die daar zijn gemaakt kunnen uitstekend dienen als herbruikbare bron voor testscenario's.

Afhankelijk van de bevindingen uit de testen kan het zijn dat er iets mis is met het ontwerp of dat er iets over het hoofd is gezien bij het ontwikkelen. Dit wordt dan uiteraard eerst verholpen.

Als alles goed is getest en er zijn geen bevindingen meer, dan is het tijd om de (deel)oplevering voor te bereiden op de productie. Afhankelijk van de software-oplossing kunnen wij ook gebruikershandleidingen samenstellen. Voor apps en websites is dit meestal niet nodig, maar vooral bij complexere maatwerksystemen blijkt dit een welkome aanvulling.

Helemaal aan het eind van de (deel)oplevering plannen wij nog een evaluatiemoment met je in, zodat we samen kunnen kijken hoe de samenwerking is verlopen en wat de verbeterpunten zijn, zodat eventuele vervolgtrajecten nog succesvoller kunnen worden.