Menu
Home / Portfolio - Anonymlab

Anonymlab

100% AVG/GDPR-proof software testen

Anonymlab is een zogenaamde persona-generator. Een mechanisme waarmee fictieve personen kunnen worden aangemaakt, maar dan op basis van echte gegevens. Voor welk probleem is dit een oplossing?

Een aantal voorbeelden:

  • Je ontwikkelt of beoordeelt software met gebruikersdata die bestaan uit verschillende vormen van 'lorem ipsum' of uit data als 'Voornaam01', 'AchternaamC', 'Teststraat 1' of 'BSN: 123456789'.
  • Je wilt verschillende scenario's testen met verschillende data. Op basis van eerdergenoemde data is het niet prettig om met zulke onpersoonlijke data te testen. Ook voor iemand uit de praktijk die meekijkt naar de software-opleveringen zeggen deze onpersoonlijke data weinig.
  • De complexiteit van testscenario’s neemt exponentieel toe met de hoeveelheid testscenario’s. Een foutje met een ID is snel gemaakt. Was het nou Client16969, Client16996 of Client16966?

Voordelen

1Testen op basis van persona’s in plaats van weinig zeggende ID’s. Testscenario’s krijgen hierdoor een menselijker gezicht en spreken eerder tot de verbeelding.
2De tester kan persona’s naar eigen inzicht kiezen en indelen, afhankelijk van de testbehoefte.
3Zekerheid van privacy, want er is geen real data-aanlevering nodig, zoals bij veel andere organisaties.
4Mogelijkheden om bestaande persona’s aan te vullen of nieuwe persona’s aan te vragen op basis van referentiesleutels.
5Door een voortdurend groeiende dataset is het mogelijk om te kiezen uit miljarden persona’s, waarbij de keuze is te verfijnen naar eigen behoefte.