New Chapter gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort (3821 AL) aan de Databankweg 26, hierna te noemen “New Chapter” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Ik verwerk je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeer ik je over de manier waarop ik je persoonsgegevens verwerk en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door mij worden aangeboden op www.newchapter.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Doel
  Ik verzamel en verwerk dus jouw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.newchapter.nl, ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Ik gebruik jouw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Ik gebruik daarbij alleen van jou ontvangen gegevens. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door mij.
 2. Jouw account
  In jouw account op www.newchapter.nl sla ik onder andere de volgende informatie op: jouw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses & gegevens over jouw eerdere bestellingen.
 3. Klantenservice
  Je kunt e-mailen met de klantenservice. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maak ik gebruik van jouw gegevens zoals vermeld onder 1.2 en maak ik aantekeningen die ik bewaar. Ik registreer gegevens over het telefoongesprek en bewaar chats voor analyses en verbetering van mijn diensten. Soms maak ik gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op jouw vragen. Die kan daarvoor jouw gegevens gebruiken.
 4. Nieuwsbrieven
  Je kunt je aanmelden voor mijn verschillende nieuwsbrieven. Ik heb algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stel ik samen op basis van jouw gegevens als vermeld onder 1.2 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor jou interessanter. Indien je geen nieuwsbrieven van mij meer wilt ontvangen, kun je je afmelden via afmelden@newchapter.nl.
 5. Verbetering van diensten New Chapter
  Ik kan jouw gegevens als vermeld onder 1.2 gebruiken om je te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor mij uitvoeren, geef ik jouw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 6. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Ik gebruik jouw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandig ik jouw gegevens als vermeld onder 1.2 aan de overheid. Ook kan ik jouw gegevens als vermeld onder 1.2 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 7. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandel ik deze gegevens net zoals die van andere klanten van mij.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Ik geef jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door mij voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden ik een overeenkomst heb gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met jouw persoonsgegevens; b) ik op grond van een wettelijke plicht gehouden ben persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Ik maak - voor zover dat van mij verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot jouw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die ik ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. Je kunt op elk moment inzage vragen in jouw persoonsgegevens die ik verwerk. Ook kun je een verzoek doen om jouw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar info@newchapter.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in jouw account.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat ik tijdens een lopende sessie gebruik maak van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat jouw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van jouw computer de instellingen van jouw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.newchapter.nl werken mogelijk niet meer indien jouw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid New Chapter

 1. Ik heb geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van jouw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die ik verwerk ten behoeve van www.newchapter.nl. Ik accepteer geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Ik bewaar persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na jouw laatste bezoek aan www.newchapter.nl, tenzij ik op grond van een wettelijke bepaling verplicht ben persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Ik behoud me het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.newchapter.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.newchapter.nl ga je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.newchapter.nl in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 13-01-2021.